Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Prodávající, provozovatel internetového obchodu www.VuneProDomov.cz , je registrovaným správcem osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem: 00044068

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, po úspěšném splnění smlouvy až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může zákazník kdykoliv zrušit na e-mailové adrese obchod@VuneProDomov.cz Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům - to může sám, po přihlášení v sekci "Můj účet". Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka zcela vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nezbytným pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to v elektronické formě a jsou přístupné pouze prodávajícímu.